Author: Expert Nepal

Freelance & its Competition
Financial Resources for Abroad Study
Project Financing in Nepal

Project Financing in Nepal

Project financing in Nepal typically involves several steps. Here’s an outline of the general process: It’s worth noting that the specific steps and requirements may vary based on the nature and scale of the project, as well as the preferences of the financing institutions or investors involved. It’s advisable to consult with local financial experts
Read More
मिसम्याच

मिसम्याच सम्बन्धी जानकारी

मिसम्याच भनेको के हो? » कुनै करदाताले देखाएको कारोबार (बिक्रेता, क्रेता, साहु र आसामी) र अरूले उक्त करदातालाई रिपोर्टिङ गरेको कारोबार (बिक्रेता, क्रेता, साहु र आसामी) फरक परेमा त्यसलाई मिसम्याच भनिन्छ ।» एक लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भएको कारोबारका आधारमा आय विवरणको अनुसूची १३ भर्नुपर्दछ । यसरी उक्त विवरण भर्दा दुवै
Read More
Market Wizards
power of attorney
Relevant Labor Laws in Nepal

Relevant Labor Laws in Nepal

What are the relevant labor laws in Nepal? The Labor Act 2017 (“Labor Act”), the Labor Regulation 2017 (“Labor Regulations”) and the Social Security Fund Act 2017 govern labor law in Nepal. What are the objectives of the Labor Act? The objective of labor acts, or labor legislation, is to establish and protect the rights
Read More
देवानी मुद्दा भनेको के हो

देवानी मुद्दा भनेको के हो? कस्तो छ कानुनी प्रक्रिया?

नेपालमा मुद्दालाई दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ —फौजदारी र देवानी। कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेमा कसैलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ। त्यसैगरी कसैको पद, सम्पत्ति वा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। जस्तै, अंश, अपुताली, लेनदेन, करार सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, दुष्कृतिसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानी अन्तर्गत पर्छन्। देवानी मुद्दा
Read More
What is Startup Industry

What is Startup Industry? के हो स्टार्टअप उद्यम ?

स्टार्टअप उद्यम सुरु गरेका वा त्यसको सोच बनाएकाहरूका लागि उत्साह थप्ने गरी सरकारले केही महिना पहिले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति-२०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा स्टार्टअपका क्षेत्रमा यत्तिको विस्तृत नीति र परिभाषाहरू संभवतः यसअघि आएका थिएनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो मस्यौदामा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ। प्रस्तावित नीतिले नवीन अन्वेषण तथा सृजनशील सोचको प्रयोग
Read More
Rich Dad Poor Dad

Rich Dad Poor Dad – A book by Robert Kiyosaki

“Rich Dad Poor Dad” (धनी बाबा गरीब बाबा) एक पुस्तक हो जसले पैसा, लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई अनुभव गराउँछ। यस पुस्तकमा लेखक रॉबर्ट कियोसाकीले आफ्नो दुइजना बाबा – एक धनी तथा एक गरिब काबिचमा, अर्थिक दृष्टिकोणमा उनीहरूको विपरीत वातावरणको बारेमा अध्यन गरेका छन्। यस पुस्तकमा लेखकले धनको विपरित दृष्टिकोण, लगानीको महत्व, ऋण र आफ्नो
Read More