Category: Books

Market Wizards
Top 5 Must Read Books for Young Entrepreneurs
Rich Dad Poor Dad

Rich Dad Poor Dad – A book by Robert Kiyosaki

“Rich Dad Poor Dad” (धनी बाबा गरीब बाबा) एक पुस्तक हो जसले पैसा, लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई अनुभव गराउँछ। यस पुस्तकमा लेखक रॉबर्ट कियोसाकीले आफ्नो दुइजना बाबा – एक धनी तथा एक गरिब काबिचमा, अर्थिक दृष्टिकोणमा उनीहरूको विपरीत वातावरणको बारेमा अध्यन गरेका छन्। यस पुस्तकमा लेखकले धनको विपरित दृष्टिकोण, लगानीको महत्व, ऋण र आफ्नो
Read More