Category: Finance

Freelance & its Competition
Financial Resources for Abroad Study
Project Financing in Nepal

Project Financing in Nepal

Project financing in Nepal typically involves several steps. Here’s an outline of the general process: It’s worth noting that the specific steps and requirements may vary based on the nature and scale of the project, as well as the preferences of the financing institutions or investors involved. It’s advisable to consult with local financial experts
Read More
Nepal Rastra Bank Monetary Policy

Revised Monetary Policy

NRB vide its circular no. 01/80-81 dated 12.04.2080 has revised certain provisions of NRB directive for the implementation of monetary policy 80/81. Some of these provisions will have a direct impact on how you will receive loans from Banks and financial institutions. Some important changes that will have a direct impact on individuals are listed
Read More
Market Wizards
What is Startup Industry

What is Startup Industry? के हो स्टार्टअप उद्यम ?

स्टार्टअप उद्यम सुरु गरेका वा त्यसको सोच बनाएकाहरूका लागि उत्साह थप्ने गरी सरकारले केही महिना पहिले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति-२०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा स्टार्टअपका क्षेत्रमा यत्तिको विस्तृत नीति र परिभाषाहरू संभवतः यसअघि आएका थिएनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो मस्यौदामा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ। प्रस्तावित नीतिले नवीन अन्वेषण तथा सृजनशील सोचको प्रयोग
Read More
Top 5 Must Read Books for Young Entrepreneurs
Rich Dad Poor Dad

Rich Dad Poor Dad – A book by Robert Kiyosaki

“Rich Dad Poor Dad” (धनी बाबा गरीब बाबा) एक पुस्तक हो जसले पैसा, लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई अनुभव गराउँछ। यस पुस्तकमा लेखक रॉबर्ट कियोसाकीले आफ्नो दुइजना बाबा – एक धनी तथा एक गरिब काबिचमा, अर्थिक दृष्टिकोणमा उनीहरूको विपरीत वातावरणको बारेमा अध्यन गरेका छन्। यस पुस्तकमा लेखकले धनको विपरित दृष्टिकोण, लगानीको महत्व, ऋण र आफ्नो
Read More
EXIM CODE IN NEPAL
THE DIGITAL OPPORTUNITY & CREDIT MARKET